نام پدر: مرحوم جاسم

نام همسر: نرگس نعمت

نام فرزندان: هستی

شغل: لوازم یدکی ماشین های سنگین