با خبر شدیم که در روز سه شنبه مورخ ۹۲/۱۲/۶ عروسی دو تن از جوانان خاندان صورت گرفته است که آقا داماد جناب آقای ایمان مجدی زاده فرزند خواجه پرویز و عروس خانم دوشیزه سحر مجدی نسب فرزند حاج فریدون بوده است .

از طرف خاندان مجدی این پیوند فرخنده و مبارک را به عروس خانم و آقا داماد و خانواده های محترمشان تبریک عرض می نماییم.