ضمن تبریک به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا و همچنین تبریک عرض می کنم روز معلم را به تمامی معلمان به خصوص معلمان خاندان مجدی باید عرض نمایم  که شاید تا به حال از خودتان سوال کرده باشید چه تعداد و یا چه کسانی از خاندان مجدی معلم یا استاد دانشگاه می باشند  ؟؟؟؟

برای بدست آوردن پاسخ این سوال و به مناسبت روز معلم بنده نام تعدادی از معلمان و اساتید خاندان مجدی و وابسته را در اینجا ذکر کرده ام و در این امر هیچ گونه تحقیقی انجام نداده ام  لذا با عرض پوزش از تمامی معلمان و اساتیدی که نامشان در این لیست ذکر نشده است لطفا در دیدگاهایتان نام آنها را بیان فرماید تا یک آمار از معلمان و اساتید خاندان مجدی داشته باشیم و آنها را بیشتر بشناسیم .

با تشکر و سپاس فراوان

معلمان خاندان:

۱-  کفایت مجدی عرب فرزند حسن

۲- مرحومه مهری مجدی نسب فرزند محمدحسین

۳ – منیژه مجدی نسب فرزند محمدحسین

۴- محمدرضا مجدی نسب فرزند محمدعلی

۵- نسرین مجدی ف حسین

۶- فروغ مجدی فرزند حسین

۷- مژگان مجدی فرزند حسن

۸- افسانه مجدی  فرزند میرزاعلی

۹- فرزانه مجدی  فرزند  میرزاعلی

۱۰- اعظم مجدی فرزند میرزاعلی

۱۱- محمود رضا مجدی نسب  فرزند نورعلی

۱۲- محسن مجدی نژاد فرزند لازم

۱۳- هوشنگ مجدی نصب فرزند محمدعلی همتی

۱۴- مریم مجدیان فرزند باقر

۱۵- محمدرضا مجدیان فرزند بشیر

۱۶- محمدرضا مجدیان فرزند کریم

۱۷- شهید غلامحسن مجدیان فرزند کریم

۱۸- عظیم مجدی نسب  فرزند حاجی محمد

۱۹- فروزان شیخ نجدی فرزند حسین (همسر احمد مجدی نژاد)

۲۰- مهین مجدی فرزند عبدالمحمد

و معلمان وابسته خاندان :

۲۱- عبدالکریم نوربخش همسر کفایت مجدی عرب

۲۲- امیر مشعلچی همسر شهناز مجدی نسب فرزند محمدعلی

۲۳- ابوالقاسم تاج همسر ناهید شیخ نجدی فرزند حسین

۲۴- ماشااله جنتی پور همسر اعظم مجدی

۲۵- سیده پروین هاشمی همسر محمود مجدی نسب فرزند ابوالقاسم

۲۶- رحمان رشک بهشتی همسر صدیقه مجدی عرب فرزند حسن

۲۷- پیام ستاره فرزند مهری مجدی نسب

اساتید خاندان و وابسته:

۱- دکترعلیرضا مجدی نسب فرزند نورعلی

۲- دکتر نسترن مجدی نسب فرزند عبدالعظیم

۳- رضا مجدی نسب فرزند شکراله

۴- عزت مجدی فر فرزند عزیز

۵- محمد ستاره فرزند مهری مجدی نسب

۶- حسبن مجدی نسب فرزند محمد باقر

۷- فاطمه مجدی نسب فرزند محمد باقر

۸-حسن مجدی نسب فرزند محمدباقر

۹- ……..

لطفا اسامی معلمان و اساتیدی را که نام نبرده ام در دیدگاه های خود بیان فرمایید

با تشکر و سپاس فراوان