چندی پیش اختلاسی در کشور صورت گرفت و مبلغ آن ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰میلیون تومان بود برای  درک بهتر این مبلغ توجه شما عزیزان را به مطالب زیر جلب می نمایم

۱-اگر این مبلغ را اسکناس های ۱۰۰۰۰ریالی در نظر بگیریم  و آنها را در کامیون هایی به ظرفیت ۱۲۰۰۰کیلو گرم قرار دهیم تعداد کامیون ها ۲۵۰ د ستگاه خواهد شد

۲-اگر این اسکناس ها پشت سر هم چیده شوند طول آنها ۴۵۰ هزار کیلومتر می شود

۳- این طول تقریبا  برابریک ونیم برابر فاصله زمین تا کره ماه میباشد

۴-این مبلغ دقیقابرابر هزینه مریخ نورد آمریکایی است که کنجکاوی نام دارد و قرار است ۱۶ مرداد ماه بر روی سطح کره مریخ فرود آید یعنی ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰تومان