به اطلاع می رساند که امروز مقارن با پنج شنبه ۲۶ / ۵ / ۹۱ ساعت نه و نیم صبح اقای محمد حسن مجدی نسب فرزند مرحوم حاج غلامرضا و خانم پروانه مجدی نسب فرزند مرحوم حاج هادی صاحب اولین نوه شدند . بر این گل نورسیده که در بیمارستان دکتر گنجویان زاده شده است نام زیبای ” باران ” را نهاده اند . از طرف سایت خاندان مجدی تولد این کودک را به پدر و مادر ایشان ، خانم ندا مجدی نسب و اقای مرتضی نجیب پور تبریک می گوییم و امیدواریم اینده ای درخشان در انتظار این کوچولوی نازنین باشد .