با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم حاج محمود مجدیان زاده ؛ شوهر حاجیه صغری مجدی عرب فرزند مرحوم خواجه حسن را به اطلاع کلیه خاندان معظم مجدی میرساند.
مراسم تشیع آن مرحوم روز یکشنبه مورخه۹۲/۳/۱۲  راس ساعت ۱۷/۳۰ بعدازظهر از درب منزل آن مرحوم :
واقع در خیابان امام خمینی شمالی – روبروی بانک صادرات – کوچه فردوس بطرف شهید آباد برگزار می گردد.
ضمنا” مراسم ختم آن مرحوم در همان روز (یکشنبه) ۹۲/۳/۱۲ از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰  شب در مسجد حاج جعفر جنب منزل همان مرحوم برگزار می گردد.
ضمنا” مجلس زنانه همزمان با مجلس مردانه در منزل مرحوم منعقد می باشد.