با نهایت تاسف باخبرشدیم که بانو حاجیه خانم معصومه مالکی زوجه ی مرحوم حاج محمدهمت تبار ووالده حاج مهدی همت تبار داماد مرحوم خواجه باقر مجدیان دعوت حق را لبیک گفته است .بدین وسیله به اطلاع خاندان معظم مجدی و وابستگان این خانواده ی محترم میرساندکه مراسم تشییع پیکر این مادر آسمانی روز چمعه ۹۳/۳/۱۶راس ساعت ۱۰ صبح در آستانه ی محمد بن جعفر طیار (ع) صورت خواهدگرفت .