به اطلاع دوستان وآشنایان وخاندان محترم مجدی می رسانم که برادرم محمد کاظم مجدی نسب فرزند حاج غلامرضا در روز  ۹۱/۸/۲۵ در کشور آمریکا به علت سکته قلبی به رحمت ایزدی پیوستند چون مصمم هستیم طبق وصیتشان ایشان را در دزفول دفن نماییم وانجام این کار در حدود ۲۰روز زمان لازم دارد بنا براین تا آمدن جنازه ایشان به ایران چاره ای جز صبر کردن نداریم.
جا دارد از کلیه کسانی که حضوری و تلفنی و یا از طریق پیامک اظهار همدردی نموده اند صمیمانه تشکر وقدر دانی بنمایم.