مراسم فاطمیه هر ساله در منزل اینجانب برگزار می شود.

شروع این مراسم از سال ۱۳۳۰ می باشد که توسط مرحوم حاج غلامرضا مجدی نسب پدر بنده در محله قلعه و در منزل شخصی ایشان برگزار میشده است.

بعد از فوت ایشان، این مراسم تداوم پیدا کرده و هر سال به مدت ۳ شب مراسم روضه خوانی و صرف شام در منزل اینجانب برگزار می شود و شب آخر افراد خاندان مجدی دعوت هستند.امشب مصادف با همین موضوع بود .

باید بگویم وقتی افراد فامیل را دور هم می بینم بی اندازه خوشحال شده و از این گردهمایی لذت میبرم.بعد از انجام مراسم عکسی به یادگار توسط آقای حامد مجدی گرفته شد که ضمیمه این مقاله می باشد.

امید که بتوانیم این مراسمات را در سطح خاندان بزرگ مجدی برگزار نماییم.انشاء الله