باخبر شدیم خانم سپیده مجدیان روز شنبه پنجم اسفند برای اولین بار طعم شیرین مادر شدن را چشیدند و صاحب دختری به نام بهار شدند.از طرف خود و کلیه خاندان مجدی تولد این نو رسیده را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک میگویم.انشا الله زیر سایه پر مهر پدر و مادر شاهد بالندگیی ایشان باشیم.