وزوزگوش عبارتست ازصدایی پایدار که در محیطی ارام و ساکت در گوش شنیده می شود.

علایم شایع:صدایی شبیه همهمه-زنگ زدن ساعت-سوت زدن که این صدا ممکن است مداوم یا متناوب یا همزمان با ضربان قلب باشد.

علت بیماری:انتقال اصوات خارجی توسطعصب شنوایی به مغز می باشد.

عوامل تشدید کننده بیماری:کاعش شنوایی-بیماری منیر-دردگوش میانی یا خارجی-بالا بودن چربی خون-مسمومیت گوش-انسدادگوش توسطموم-تومور در مغز

درمان:بعد از معاینه فیزیکی توسط متخصص گوش وحلق وبینی ومتخصص مغز و اعصاب در صورت نداشتن مشکل خاصی در گوش یا مغز درمان به صورت سازگاری بابیماری می باشد شاید این جمله کمی ساده بنظر اید ولی باید قبول کرد که درمان خاصی جهت این بیماری وجود ندارد.
عوامل کمک کننده در درمان بیماری:قرار دادن سمعک در گوش-سیگار نکشیدن-گوش دادن به موسیقی هنگام خواب-کاهش مصرفقهوه و شکلات-نداشتن استرس-مصرف بعضی از داروها با تجویز پزشک مانند بتا هیستین و سیناریزین.