گرمای تابستان برای بسیاری از افراد دلپذیر نمی باشد. بر اساس مطالعات انجام شده ۸۰ تا ۸۵ درصد بیماران مبتلا به ام . اس از گرما رنج می برند . شایعترین علایم ایجادشده در اثر گرما در بیماران مبتلا به ام . اس ضعف و تاری دید است.
هر عاملی که دمای مرکزی بدن را افزایش دهد موجب تشدید علایم بیماران و یا ظاهر شدن علایم جدید می شود . علت این امر، این است که انتقال امواج عصبی ، شدیداً نسبت به ازایش درجه حرارت حساس است . در بیماران مبتلا به ام . اس با وجود تخریب غلاف میلین ، این اختلال در هدایت امواج عصبی بارزتر است.
در میان بیماران مبتلا به ام . اس میزان مقاومت به گرما متفاوت است . برخی بیماران حتی با کوچکترین افزایش درجه حرارت دچار مشکل می شوند.
مطالعات نشان داده است که بیمارانیکه نسبت به افزایش درجه حرارت بسیار حساسند ، به کاهش درجه حرارت خیلی خوب جواب می دهند . به طوریکه با نوشیدن یک نوشیدنی خنک یا مکیدن یخ می توانند از تشدید علایم خود جلوگیری کنند.
توصیه های زیر در برخوردبیماران ام ا س با گرما مفید است :

– از لباسهای کتانی و رنگ روشن استفاده کنید .
– از حجم زیاد مایعات استفاده کنید تا مایعات از دست رفته بدن شما جبران شود .
– تا حدامکان بیرون نروید و در محیط خنک استراحت کنید .
– در صورت نیاز به بیرون رفتن از لباس خنک استفاده کنید و در معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرید .