مطلع شدیم آقای علی مجدیان فرزند مرحوم خواجه محمد وهمسر گرامی ایشان خانم هدی مجدی صاحب یک پسر کاکل زری شده اند. به نیابت از خاندان بزرگ مجدی تولد این عزیز را به اقای ” علی مجدیان ” و همسرشان خانم ” هدی مجدی” تبریک عرض می کنیم .
امیدوارم سایه ی رحمتشان همواره بر سر فرزندانشان سایه گستر باشد .