با نهایت تاسف در گذشت جوان ناکام محمد تاج فرزند حاج ابوالقاسم تاج را به اطلاع کلیه عزیزان میرسانیم در اینجا لازم است از طریق این رسانه این مصیبت دردناک را خدمت خانواده آن عزیز و دیگر بستگان تسلیت گفته و آرزوی مغفرت و آمرزش برای آنمرحوم و صبری جزیل برای بستگان وی از درگاه خداوند متعال مسئلت نماییم

روحش شاد و یادش گرامی باد