• تلاش بر غلبه بر قدرت
  • شرایط مردم پس از طوفان
  • قتل‌عام‌های تایلند
  • لایه پنهانی جنگ
  • پناهندگان کوزو
  • واقعه ۱۱ سپتامبر
  • بعد از سونامی
  • تراژدی گاز بوپال در سال ۱۹۸۴
  • عمل قلب
  • تراژدی اومایرا سانچز