مقاله ارائه شده چکیده ای از تحقیقات “جناب آقای دکتر علی اکبر موسوی موحدی” استاد ممتاز دانشگاه تهران در مورد تلفن همراه می باشد .

ایشان در مرکز تحقیقات بیوشیمی بیو فیزیک دانشگاه تهران کار می کنند ویکی از مطالعات ایشان در باره امواج تلفن همراه می باشد نتیجه این تحقیقات را خلاصه وار بیان می نمایم:
۱-افرادی که روزانه چند ساعت از تلفن همراه خوداستفاده می کنند و همزمان دارو نیز استفاده می نمایند و در معرض امواج رایانه نیز قرار دارند، در طی ۵ سال رشته های DNA آنهاکه حاوی اطلاعات ژنتیکی آنها می باشد آسیب دیده یا از بین خواهند رفت.
۲-استفاده مدام از تلفن همراه به تدریج شنوایی راکاهش داده ودر آینده ای نه چندان دور باعث بروز بیماریهای جدید ژنتیکی می گردد.
۳-در اثر قرار گرفتن در معرض امواج تلفن همراه رادیکاهای آزاد در بدن رشد می نمایند وبه تمامی سلول ها وملکولهای بدن مانند جرقه ضربه می زنندو آنها را تخریب می کنند.
۴-یکی از مضرات بسیار مخرب استفاده از تلفن همراهبتلا شدن به بیماری دیابت می باشد چون با آزاد سازی رادیکال های آزاد پروتیین ها را قندی می نماید.
ایشان راهکارهایی در این زمینه ارائه نموده اندکه خلاصه آنها به شرح زیر است:
۱-فقط وفقط در شرایط بسیار اضطراری از تلفن همراه استفاده گردد.
۲-مادامی که دسترسی به تلفن ثابت میسر می باشد از تلفن همراه استفاده نگردد.
۳-حدالمقدور تلفن همراه خود را خاموش نگه دارید.
۴-هنگام خواب امواج بی سیم وWIFIوتلفن همراه خود را خاموش نمایید.
۵-به هیچ عنوان تلفن همراه خود را مادامی که روشن است در محدوده بدن خود خصوصا قلب وبیضه ها قرار ندهید.
۶-برای جلو گیری از کپک زدن خمیردندان ,به آن ماده نگهدارنده ای به نام سوربات پتاسیم اضافه می نمایند, این ماده رادیکال های آزاد ایجاد می کند واز طریق لثه وارد خون می شود ودر بدن مسمومیت ایجاد می کند و موجب تشدید دیابت می گردد .برای جلوگیری از این بیماریها ازنمک یا دهان شویه های طبیعی استفاده گردد ویا مقدار بسیار کمی خمیردندان به اندازه یک نخود استفاده نمایید.

     حق یارتان باد    

محمد حسن مجدی نسب