به اطلاع نویسندگان سایت خاندان مجدی می رساند که جلسه نویسندگان وب سایت خاندان مجدی در تاریخ جمعه ۹۳/۱/۱۵ ساعت ۱۸ عصر در  منزل آقای محمد حسن مجدی نسب برگزار می گردد .
از این عزیزان و دیگر احاد خاندان که تمایل به نویسندگی یا حضور در این جلسه و ارائه پیشنهاد و یا راهکاری را دارند دعوت می شود در این جلسه حضور به هم رسانند .
قبلا” از حضور به موقع شما سپاسگزاریم.