با نهایت تاسف تالم در گذشت بزرگ‌مردی از خاندان مجدی  حاج اسماعیل مجدی نسب (بزرگ خاندان) فرزند مرحوم خواجه محمدعلی  را به اطلاع عزیزان میرسانیم لذا مصیبت وارده را خدمت خانواده محترم ایشان و تمامی بستگان تسلیت عرص می نماییم و از خداوند منان برای این عزیز تازه سفر کرده طلب آمرزش و رحمت الهی می نماییم