حاج رحیم مجدی نسب

متولد : ۱۳۱۴

فرزند  : خواجه ابراهیم                          نام مادر : فاطمه فرزند شیخ کرم

نام همسر : خانم مهناز مرید

دارای سه فرزند به نام های

مریم –  مژگان –  فروزان