حاج نورعلی مجدی نسب

متولد :۱۳۰۵                 وفات:۱۳۷۸/۱۰/۱۲

نام پدر : خواجه  مهدی                                     نام مادر : سلطان

نام همسر : خانم شوکت فتحی

شغل : تجارت

دارای هفت فرزند به نام های:

محمدرضا – مرضیه – علیرضا –  حمیدرضا – راضیه – محمودرضا – امجد