وقتی با آن حال او را دیدم از انسان بودن خود شرم کردم بسیار تکیده ولاغر شده بود وپاهایش قدرت حرکت نداشتند ودوپایش درهم لوله شده بودند وبا دست آنها را از هم جدا میکردند مدت ۱۱روز بود که قدرت راه رفتن از او سلب شده بود واین موضوع باعث ناراحتی های زیادی برای او شده بود به اتفاق ۵نفر در خونه ای ۵۰متری بدون هیچ در آمدی زندگی می کند وقتی می توانست راه برود(یا بهتر بگویم پاهایش را روی زمین می کشید) صبحها به هر جان کندنی خودش را به میدان مثلث می رساند وصابون می فروخت درآمدی نداشت ولی حاضر نبود در خانه بنشیند ومی خواست هر طوری شده چرخ خانه را بچرخاند وسر بار زن وبچه هایش نشود خواجه عبد الکریم فخر مجدی فرزند نصرالله وگل که از زمان کودکی به خاطرگذران زندگی مشغول کار گردیده وتا چندی پیش که هنوز قدرت راه رفتن داشت همچنان کار می کرد پیر مردی که در سن ۸۱ سالگی با حداقل امکانات رفاهی زندگی می کند ونگران خانواده اش می باشد

DSC_0010

گاهی اوقات به قول صادق هدایت حرفهایی در دل نهفته است که مثل خوره روح انسان را در انزوا می خورد این حرفها را نمی شود بیان نمود چون با گفتن آتها دردی به دردهای دیگران افزون می نماییم بنابر این از خیل حرفها ودرددل هایی که در سینه دارم وسخت مرا آزار می دهند می گذرم حرف زدن در مورد این مرد شریف و زحمت کش که در این سن بایستی دوران کهنسالی خود را باآرامش طی نماید بسیار است ولی گفتن آنها مرا آزار می دهد وممکن است باعث ناراحتی دیگران گردد دیگرانی که می توانستند مرهمی بر ای زخمهای بیشمار این نیک مرد باشند ولی متاسفانه نشدند در این دنیای پر از آشوب اگر خودمان به فریاد هم نرسیم له خواهیم شد وخواجه عبدالکریم واقعا له شده است این را با چشمان خود دیده ام از شما خاندان عزیز مجدی می پرسم آیا برای یکبار شده نزد ایشان بروید واو را در خانه خودش ببینید؟آیا در این چند سال اخیر احوالی خشک وخالی از او پرسیده اید؟آیا می دانید در این اوضاع واحوال بسیار بد اقتصادی از چه راهی امرار معاش می نماید؟ایا پای درددل های او نشسته اید؟ایا این سوال برایتان پیش نیامده که چرا پیر مردی ناتوان وشل در سن ۸۱ سالگی باید در کنار خیابان صابون فروشی نماید؟ایا از بچه های او خبر دارید؟آیا آیا آیا…..؟نمی دانم شاید خبر دارید ولی اگر خبر داشتید الان این چنین نبود که با ۴۰ کیلوگرم وزن مدت ۱۱ روز در بستر بماند وفریاد رسی نداشته باشد خیلی حرفها برای گفتن دارم ولی تقدس خاندان اجازه بازگو کردن آنها را نمی دهد خدا به فریادمان برسد حق یارتان باد