خواجه غلامرضا مجدیان

متولد : ۱۳۳۱

نام پدر خواجه کریم                                                       نام مادر : شازده

نام همسر : خانم هما سرشیری

دارای سه فرزند به نام های :

مرضیه – میترا – فروغ