خواجه میرزاعلی (عباس) مجدی
نام پدر: خواجه مندنی             . نام مادر:نصرت
نام همسر:مهین نیلساز که در سال ۱۳۳۸ با ایشان ازدواج کرده اند
متولد ۱۳۰۶ که در حال حاضر مسن ترین مرد در خاندان مجدی می باشد

فرزند هفتم خواجه مندنی که اسامی فرزندان خواجه مندنی به ترتیب زیر می باشد:
نصرت – زهرا سلطان – فاطمه سلطان – رشید – حسین – حسن – میرزاعلی – هاجر

ایشان دارای هفت فرزند به نامهای :
شهین – پروانه – رضا – افسانه – فرزانه – اعظم – غلامرضا می باشد

ایشان تا قبل از جنگ در آبادان زندگی کرده اند و شغل اصلی ایشان قصابی بوده است که بعد از اینکه به دزفول می آید به شغل خرما فروشی مشغول می شود.
خواجه میرزاعلی یکی از خادمین حضرت اباعبدالله بوده است که سالیان سال برای ایشان خدمت کرده است و کسی بوده که تکیه امام حسین (ع) را هرساله برپا می نموده است.
نام اصلی ایشان عباس می باشد و علت اینکه ایشان را میرزاعلی صدا نموده اند این است که پسر همسایشان نیز عباس نام داشته که هم سن و سال او بوده است و در کودکی فوت می نماید و وقتی ایشان را با نام عباس صدا می نمودند آن زن همسایه بیاد فرزند خود می افتاده و ناراحت می شده و مرحوم مادر خواجه میرزاعلی برای اینکه دل آن مادر اذیت نشود او را بعد از این حادثه میرزاعلی صدا کرده است

سلامتی ایشان را از خداوند متعال خواستاریم