سال ۱۳۲۸دزفول شهر کورها شده بود وهر روز چندین نفر به کوران اضافه می شد تراخم بیداد می کرد یک بیماری عفونی چشمی که بوسیله باکتری از بیماران مبتلا به افراد سالم سرایت می کرد علت این بیماری نبود بهداشت فردی واجتماعی بود در آنزمان فاضلاب توالت ها به بیرون از خانه ها هدایت میشد که منظره کریهی در شهر بوجود آورده بود وبهداشت فردی به علت نیود امکانات بهداشتی وآب لوله کشی رعایت نمی گردید تمامی این عوامل باعث گردیده بود که تراخم در این شهر شیوع پیدا کند واز طریق حشرات واشخاص مبتلا به افراد سالم سرایت نماید واگر جانفشانی های دکتر آنتوان رگنر نبود تمامی مردم دزفول نابینا می شدند این پزشک گرانقدر ووالا مقام در سال ۱۳۳۲از اطریش به دزفول آمدند ودر درمانگاه ابوالعلا به مدت ۴ سال تمام خودش را وقف مردم دزفول نمود وتا ریشه کن شدن این بیماری این شهر را ترک ننمود مذاکرات ۱۶ آذر ماه سال۱۳۳۳در مجلس شورای اسلامی نیز در مورد بیماری تراخم جنجالی بود در سال ۱۳۹۰ به همت آقای دوائی فر شهردار محترم شهرستان دزفول وشورای شهر وفرمانداری محترم به پاس قدر شناسی از این پزشک فداکار ومردم دوست همایشی در شهرستان دزفول برگزار گردید و دکتر باوکس بارون سفیر اطریش در ایران وهمسر گرامیش مهمانان ویژه این همایش بودند وطی سخنانی توسط رئیس انجمن شهر از این پزشک وارسته تجلیل وقدر دانی به عمل آمد وسفیر کشور اطریش ضمن تشکر از مهمان نوازی مردم دزفول گفتند مراتب سپاسگزاری شما از این مرد بزرگ را به مردم کشور اطریش خواهم رساند در حال حاضر ۵۵ کشور در جهان به این بیماری مبتلا هستند