امروز اول ربیع است وبعد از دو ماه عزاداری کم کم نشانه های عزا زدوده میشود و خانواد هایی که فرزندان به اصطلاح دم بخت دارند به تکاپوی یافتن همسری همه چیز تمام برای دلبندانشان می افتند. وبازار آدرس دادن وآدرس گرفتن بین زنان خانواده ها رونق می یابد وگاه ساعتها درپی یافتن نشانی خانه ی دختر نشان شده ،آواره ی کوچه وخیابان ها میگردند اما در خاندان ما تا همین اواخر کمتر چنین اتفاقاتی می افتد لازم نیست هفت عصای آهنی وهفت جفت کفش آهنی بپوشی وبگردی تا دختران گل انار را پیداکنی چرا؟ آخر دختر خانم موردنظر زیر نگاه خودمان بزرگ میشود ،اززیروبم زندگی خانوادگیش باخبریم.از خصوصیات اخلاقی واعتقادی و اجتماعیش آگاهیم اما تمام قضیه این نیست …………

دختران خاندان ما به جرأت می گویم کم نظیریند. همه زیبا وجذابند همه نجیب وعفیف ،تحصیلکرده ، بافرهنگ و با معلوماتند .آخر خانواده های نسلهای جدید خوشبختانه به علم ودانش فرزندانشان بیش ازهرچیز دیگری اهمیت میدهند دختران خاندان ما مهربان ودلسوز ند بیش از آنچه که تصور کنید به عزیزانشان مهر میورزند وصدالبته این ویژگی موروثی ودر عین حال اکتسابی است دختران خاندان ما از مادرانشان و آنها هم به نوبه ی خود از مادرانشان آموخته اند که رفیق وهمراه وهمپای مردانشان در خوشی وناخوشی وسختی ها باشند و جا نزنند .مادرم بانو حاج فاطمه شیخ نجدی از قول بزرگ بانویی از خاندان (که متأسفانه نامشان را به یاد ندارم )نقل قول میکرد :«خوب خومون سی مردم حیفه ،زشت خومون سی مردم عیبه » و پسر عمه ی روانشادم حاج کاظم مجدی عرب (که چندان سن وسالی نداشت اما شخصی معتبر و بزرگ در خاندان بود و در مراسمات بله برون فرزندان فامیل بعنوان ریش سفید حضور می یافت )میگفت :«اقدیم گفنه گِل خومون بُونِ خومون ».
شاهد سخنان بنده اینکه درسال جاری فرزندان آقایان حاج عبدالرحمن و حاج علیرضا مجدی و نیز فرزندان حاج منصور مجدی وبانو مرضیه مجدی وهمچنین فرزندان آقایان غلامعلی مجدی عرب و محمدرضامجدی باهم وصلت کرده اند که انشاالله خوشبخت و عاقبت بخیر بشوند .البته ….گاهی این وصلتها به چنان اتصالات پیچیده ای تبدیل میشوند که برای تشخیص نیاز به کارِ کارشناسی داردمثلا به اتصالات من وخواهرم بانو حاج بتول مجدی دقت بفرمایید؛ ایشان :۱-خواهرمن است.۲- عروس عمه ام هست۳-با دختر عمویمان بانوشهین ودختر دختر عمه مان بانو حاج مرضیه وبانو نسرین دختر داییم جــاری هستند ۵- حاج مرضیه جاری خواهرم خواهر شوهر من است و از اینجا اتصالات جدیدتری به وجود می آید که نثار شادی روح رفتگان صلواتی ختم کنید بهتر است .
لابد با خودتان فکر می کنید خوب که چی مثلا ؟ وقت عزیز ما را گرفتی که همین را بگویی؟ خدمت سروران خودم عرض میکنم که به تیتر موضوع عنایت فرمایید. (عنایت فرمودید)؟ حال شما زحمت کشیده وراز ورمز ودلایل رواج این ازدواجهای فامیلی را با کنکاش و نگاهی محققانه بنویسید ممکن است علت بعضی ازدواجها واقعا چیز دیگری باشد وبرای اینکه جذابیت کار کم نشود بنده از ارائه ونوشتن آنها خوداری کرده منتظر دیدگاههایتان هستم .خوش باشید