مرحوم حاج رحیم مجدیان

پدر شهید حسن مجدیان

فرزند خواجه حسین

نام همسر :حاجیه خانم شفیع

نام فرندان : حسن (شهید شده) – حسین (فوت گردیده)-غلامعلی(سعید) – حسین – حسن -فردوس – فریبا (همسر  محمدرضا فرزند خواجه  اسماعیل)

حاج رحیم مجدیان  پسر دوم خواجه حسین ابتدا ساکن دزفول بوده است و بعد به شهر شوش مهاجرت می نماید و در همانجا دفن شده است . شغل ایشان قصابی بوده است.