سرکار دوشیزه ساره مجدی انتصاب جنابعالی به سمت دبیر کمیته مسابقات استان اصفهان را صمیمانه تبریک عرض نموده و امید ان داریم که در تمام مراحل زندگی پیروز و سربلند باشید.لازم به توضیح است ساره خانم مربی درجه دو تکواندو و دارای دان چهار می باشند.