نمی دانم تکلیف ما شیعیان با بعضی از مسائل دینی وبعضا کلیدی چیست وچرا علمای ما برای حل این مسائل موضعگیری یکسانی نمی نمایند برای درک بهتر از سخنان بنده به چند مورد اشاره می نمایم
۱-تاریخ تولد هر شخصی یک روز بخصوصی میباشد ولی برای شخصیت بزرگی مانند حضرت محمد دو روز از سال را اختصاص داده اند
۲-تاریخ فوت حضرت فاطمه این بانوی بزرگوار را مانند تولد پدرش نیز دو نوبت در سال برگزار می کنند وبرای نوبت دوم تعطیلی رسمی اعلام می کنند
۳-طبق گفته های افراد محقق و صاحب نظر از جمله آقای محمدحسین حکمت فر پژوهشگر ودزفول شناس وآقای سید احمد غفاری حسب عالم و خطیب بزرگوار شهرستان دزفول شخصی بنام سبز قبا در محل فعلی وجود ندارد اگر چنین است پس این همه بقعه وبارگاه برای کیست
۴-موسیقی حلال است یا حرام اگر حلال است پس جلوگیری کردن از برگزاری کنسرت موسیقی در بعضی از شهرها به چه علتی است واگر حرام است چرا از صدا وسیما مستمرا اجرا می شود
۵-اگر موسیقی حلال است پس چرا نشان دادن آلات آن که قلب موسیقی بشمار می آیند نشان داده نمی شوند وبه جای آنها طبیعت ویا تصاویری دیگری نشان داده میشود
۶-تراشیدن ریش با تیغ جایز است یا جایز نیست اگر جایز نیست چرا با بیش از نود در صد از مردانی که مرتکب این فعل حرام می شوند برخورد نمی شود واگر جایز است چرا آرایشگران را از این کار منع کرده اند
از خوانند گان عزیزی که این مطلب را رویت نموده اند خواهشمندم وارد این بحث شوند ونظرات خود را بنویسند با سپاس