بعد از حدود چهار ماه که ازاعلام  گردهمایی بزرگ خاندان مجدی و وابستگان در چهارم فروردین  ۹۲ گذشت, سرانجام انتظار بسر رسید و این همایش با حضور گسترده و باشکوه خاندان مجدی و وابستگان محترم در روز موعود تشکیل گردید.
هیات مدیره شرکت وجمعی ازجوانان کوشا ودلسوز خاندان ازماهها قبل تمام تلاش خود را جهت هرچه باشکوه تر برگزار نمودن این برنامه معطوف نموده بودند که جا دارد از تک تک این بزرگواران کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.
حضور گرم و صمیمی و پرشور و سراسرنشاط قاطبه خاندان و وابستگان محترم خستگی ماهها کار را از تن همه ما بیرون وما را در ادامه راه دلگرم ومصمم ترنمود.
تشریف فرمائی استاد گرامی جناب آقای دکترسنگری وسخنان گهربار ایشان و پیشنهادات ارزشمندشان یقینا چراغ راه روشنی را برای ما در برخواهد داشت.
بدینوسیله ضمن تشکر وامتنان از تشویق ها وتشکرهای حضار,به اطلاع میرساند که در صورت مشاهده هرگونه کم وکاستی وکوتاهی آن را سهوی تلقی نموده وبه بزرگواری خود عفو نمایند.
اما;
همانگونه که درهمایش به استحضار رسید هم اکنون با تشکیل این گردهمایی اولین گام بلند راجهت رسیدن به اصلی ترین هدف شرکت که همانا – امرمقدس صله رحم وگسترش آشنایی بین فامیل است – برداشته ایم وبا توکل وامید به خداوند منان تلاش می کنیم که گامهای بعدی را استوارتر وبلندتر برداریم.
درکنار آن مقرر شده است که به آهستگی وتدریجی وبه صورت اشتراکی و سهامی در امور اقتصادی وارد شویم. درهمین رابطه جناب آقای مهندس دوائی -شهردارمحترم و محبوب دزفول – زمینه های مساعد سرمایه گذاری موجود در دزفول را برای همه عزیزان توضیح دادند و سپس موارد مورد نظر هیات محترم مدیره به اطلاع رسانده شد و به زودی در اطلاعیه شماره ۵ شرکت پذیره نویسی جهت جذب سهام خدمتتان ارسال میگردد.
بدیهی است باتوجه به مطالعات گسترده و کارشناسانه در ارتباط با هرکدام از پروژه ها وبا توکل به خداوند متعال درصورت محقق شدن سرمایه اولیه جهت ورود به پروژه مصوب, انتظار این خواهد بود که انشاالله دو تا سه سال بعد ازاین سرمایه گذاری ضمن ایجاد اشتغال جهت جوانان خاندان و وابستگان امکان سوددهی مناسبی را به سهامداران فراهم نمائیم.