سیگار الکترونیکی برای تولید بخار جایگزین دود سیگار، به یک شارژر مجهز شده است که می توان آن را در درگاه «USB» کامپیوتر قرار داد تا سیگار شارژ شود. برنامه نویسان چینی بدافزار نوشته شده را در شارژر سیگار قرار داده اند تا به محض اتصال به کامپیوتر، تمام اطلاعات موجود به راحتی قابل دسترسی باشد. به تازگی یکی از کارمندان یک شرکت بزرگ تجاری آمریکایی در مصاحبه خود با پایگاه خبری thread on Reddit گفته است که این بدافزار توسط سیگار الکترونیکی مدیر اجرایی شرکت وارد شبکه سازمانی آنها شده است و تمام اطلاعات محرمانه به سرقت رفته است. این بدافزار دارای کدگذاری بسیار پیچیده است و به همین دلیل توسط بخش امنیتی سازمان ها به راحتی شناسایی نمی شود. کارشناسان «IT» بر این باورند که تنها راه جلوگیری از چنین بدافزارهایی، استفاده از پوشش USB درون درگاه است که مانع از ورود بدافزار به سیستم می شود اما این راه حل محسوب نمی شود زیرا کارکرد آن ۱۰۰ درصد موثر نیست.
aJ1416828182