به اطلاع خاندان بزرگ و معظم مجدی می رساند که یک وصلت درون فامیلی دیگر به خاندان مجدی اضافه گردید.آقای حسن مجدی عرب فرزند خواجه غلامعلی با خانم نرگس مجدی زاده فرزند خواجه محمد به عقد هم در آمدند.
بنده از طرف خود و کلیه خاندان بزرگوار مجدی این پیوند مبارک را به این زوج عزیز تبریک عرض می نمایم و از خداوند متعال برای ایشان آرزوی خوشبختی و موفقیت در زندگی را خواستارم .