با توجه به اینکه گردهمایی بزرگ خاندان مجدی در عید نوروز (۷فروردین) برگزار خواهد شد،برای انتخاب افراد موفق نیاز به شناسایی آنها داریم.

لذا از شما خواننده محترم درخواست دارم  اگر فردی در خاندان مجدی را سراغ دارید که در هر زمینه ای موفقیت کسب کرده را به ما معرفی کنید.

زمینه هایی از جمله علمی،ورزشی،پژوهشی و یا قبولی در مقطع دکتری و…

اسامی و رشته و رتبه این افراد به هیئت مدیره منتقل می شود تا از بین آنها افراد مورد نظر را انتخاب کنند.

با تشکر