مقایسه قیمت چند قلم کالا ی سال ۱۳۹۰ باسال ۱۳۴۵

 

سال۱۳۹۰                                سال ۱۳۴۵

یک قرص نان=                         ۱۲۵۰قرص نان

یک کیلو گوشت=                       ۲۱۲۵کیلو گوشت

یک عدد تخم مرغ=                     ۴۴۰عدد تخم مرغ

یک کیلو برنج رشتی=                 ۶۲۵کیلو برنج رشتی

یک بسته پودر لباس شویی=          ۱۲۰بسته پودرلباس شویی

یک کیلو نخود=                         ۳۷۵کیلو نخود

یک کیلو لوبیا چیتی=                   ۳۶۰کیلو لوبیا چیتی

یک قالب صابون داروگر=            ۶۰قالب صابون

یک بسته آدامس شیک=               ۵۰۰بسته آدامس شیک

یک عدد بستنی چوبی=                ۶۰۰عدد بستنی

یک حلب روغن۵کیلویی=             ۲۰۰۰حلب روغن ۵ کیلویی

یک کیلو شکر=                         ۵۵۰ کیلو شکر

یک کیلو لوبیا سفید =                   ۳۷۵ کیلو لوبیا سفید

یک بسته تیغ ده عددی=                ۱۰۰ بسته تیغ ده عددی

یک لیتر بنزین معمولی=               ۱۴۰۰لیتر بنزین معمولی

یک دستگاه ماشین لباس شویی=     ۶۰ دستگاه ماشین لباس شویی

یک دستگاه کولر پنجره ای۲۴۰۰۰=۱۸۰ دستگاه کولر

یک دستگاه پیکان سواری=              ۴۰۰ دستگاه پیکان سواری