شامگاه آدینه ی هفته ی گذاشته  آقای حمید مجدیان فرزند مرحوم کریم  به دلیل عارضه داخلی در بیمارستان بانک ملی تهران بستری شد و پس از عمل جراحی ، صبح روز جمعه مورخ نوزدهم مهرماه همزمان با سالروز تولد دخترش سحر مجدیان ، به حال طبیعی بازگشت و به لطف خدا تا اواسط هفته آینده به منزل باز خواهد گشت. به گفته خانم دکتر موسوی (پزشک معالج ) ، امید و انرژی مثبت آقای حمید مجدیان هنگام ورود به اتاق عمل مثال زدنی بود واولین جمله ای که پدر پس از به هوش آمدن گفت تبریک تولد دخترش بود که این کارش پرستاران را هم متحیر کرد
سحر دخترآقا حمید، دیدن لبخند پدر و بهبود یافتن وضعیت سلامتیش را بهترین هدیه ی تولدی دانست  که تاکنون دریافت نموده .
شایان ذکر است که آقای حمیدمجدیان از تمامی اقوام و دوستان به خاطر لطف بیکرانشان تشکر کرد