یکی از عوامل اصلی گلودردهای چرکی درانسان باکتری استرپتوک میباشد
متاسفانه ساختمان این باکتری شباهت زیادی به بافت قلب ومفاصل در انسان دارد
وقتی این باکتری درکودکان ایجاد بیماری گلودرد میکند معمولا پزشک حداقل برای یک هفته دارو تجویز میکند.دو تاسه روز بعداز شروع درمان علائم بیماری کاهش میبابد ومتاسفانه بسیاری از افراد از تکمیل دوره درمان خودداری میکنند. درمان ناقص باعث تضعیف باکتری شده اما آنرا از بین نمیبرد.
وچود این باکتری ضعیف در بدن باعث میشود که دائما سیستم ایمنی فرد موادی را برعلیه آن تولید کند اما این مواد از یک طرف ممکن است باعث ازبین بردن باکتری شوند اما از طرف دیگر به دلیل شباهت ساختمان باکتری با بافت قلب ومفصل تاثیر سوء نیز روی آنها گذاشته وباعث میشود این فرد درآینده دچار روماتیسم قلبی ویا روماتیسم مفصلی شود که این بیماریها نیاز به درمانهای طولانی مدت وپرهزینه دارند.
پس تکمیل درمان بیماریها را براساس دوز تجویز شده توسط پزشک جدی بگیریم.