با تشکر از خانم راضیه مجدی نسب که امسال زحمت کشیده و مراسم عزاداری هییت قلعه را به تصویر کشیدند.

امید است که در سال های آینده عکس هایی پربارتر و زیباتر از ثبت کنند.

جهت دیدن عکس ها در سایز بزرگ بر روی آن کلیک کنید

DSC_0189

DSC_0190

DSC_0200

DSC_0201

DSC_0213

DSC_0216

DSC_0217

DSC_0239

DSC_0245

DSC_0246

DSC_0252

DSC_0262

DSC_0271

DSC_0278

DSC_0284

DSC_0313

DSC_0320

DSC_0321

DSC_0331

DSC_0332

DSC_0333

DSC_0341

DSC_0356

DSC_0390

DSC_0391

DSC_0405

DSC_0409