باتوجه به تشکیل کمیته آموزش خاندان مجدی از کلیه فرهنگیان و اساتید دانشگاه خاندان بزرگوار و معظم مجدی تقاضا می شود که جهت شناسائی و داشتن آمار دقیق از این عزیزان و استفاده از نظرات و تجربیات گرانبهای ایشان خواهشمند است که نام و شماره تماس و رشته خود را در دیدگاه و یا به شماره ۰۹۱۶۶۴۵۳۴۵۴ ارسال بفرمائبد.
از کلیه عزیزان درخواست می گردد چون ممکن است بعضی از افراد سایت را مطالعه نکنند به افراد مورد نظر اطلاع رسانی شود .
لطف فرموده بخاطر برنامه ریزی هر چه سریعتر تا چهارشنبه مورخه ۲۲/۹/۹۱ دیدگاه یا پیامک خود را ارسال بفرمائید.
مسئول کمیته آموزش خاندان مجدی . محمدرضا مجدی نسب فرزند حاج محمدعلی