بله خطابم به شما تمام جوانان خوش فکر ،تحصیلکرده،کاردان و متعهد و دلسوز خاندان است. لطفا کنار گود ننشینید وفقط نظاره گر نباشید.این روزها فرصتی فراهم شده است تا از پتانسیل بالایی که در شما ست به نحو احسن بتوان بهره گرفت و در راستای بهبود بخشی تمام جنبه ها ی زندگی شهر کهن و عزیزمان ،دزفول ، ورفاه و آسایش و امنیت هرچه بیشتر مردمش که خاندان ما هم عضوی از پیکر ه ی آنست قدمی برداشته شود.شایسته است که جوانان و مستعدان خاندان ما در عرصه ی سیاست هم ،همچون دیگر عرصه ها افتخار آفرین شوند و خدا را سپاس که اولین قدم را در این راه دکترعزت اله مجدی فر که  از جوانان متعهد،روشنفکر،خودساخته وتواناست ، برای عضویت در شورای اسلامی شهرها برداشته اند . امیدوارم که مورد تأیید خداوند و حمایت جدی خاندان معظم مجدی قرار گبرد و فرصت خدمتگزاری به شهروندان دزفولی برای ایشان فراهم شود. انشا الله.