آخرین روز فصل پاییز و ماه آذر، همزمان با انقلاب زمستانی ماه به صورت کامل می گیرد اما از آنجائیکه این پدیده برای ساکنان قاره آسیا و به خصوص کشور عزیزمان، ایران، در روز به وقوع می پیوندد، در این مناطق قابل مشاهده نیست!

ماه گرفتگی از ساعت ۶:۳۲ صبح به وقت گرینویچ آغاز و تا ساعت ۱۰:۰۲ ادامه خواهد داشت و بهترین نقاط رصد در تمامی نقاط آمریکای شمالی و بخش‌هایی از اروپا محاسبه شده است.

اتفاق جالب و منحصر بفرد دیگری که در طی این پدیده که رخ می دهد، وقوع تاریک ترین روز جهان در طی ۴۵۶ سال گذشته است ! علت این اتفاق نادر همزمانی وقوع ماه گرفتگی کامل و آغاز انقلاب زمستانی در نیمکره شمالی می باشد و پیش از ۲۰۱۰ نیز در سالهای ۱۶۳۸همزمانی تقریبی ماه گرفتگی و آغاز انقلاب زمستانی مشاهده شده است ؛ پس از سال ۲۰۱۰، برای اینکه دوباره شاهد چنین همخوانی در طلوع ماه کامل و آغاز انقلاب زمستانی باشید باید مدت طولانی را در انتظار به سر ببرید، یعنی تا ۲۱ دسامبر سال ۲۰۹۴ .