مجوعه هفتم از آثار خودم و پیشکش میکنم به خوانندگان محترم سایت امیدوارم که مورد قبول واقع بشه.بدون شرح

بدون شرح

منطقه سردشت - دزفول

منطقه سردشت – دزفول

سیفیجات دزفول

سیفیجات دزفول

ساغر کودک ۶ ساله که در بدو تولد برای پسرعمویش نشانه گذاری شده - دزفول

ساغر کودک ۶ ساله که در بدو تولد برای پسرعمویش نشانه گذاری شده – دزفول

منطقه رودبند - دزفول

منطقه رودبند – دزفول

دزفول - منطقه احمد فداله

دزفول – منطقه احمد فداله

احمد فداله - دزفول

احمد فداله – دزفول

کوه کینه زا - منطقه ده زنون

کوه کینه زا – منطقه ده زنون

پنجره - کوالالامپور

پنجره – کوالالامپور

قلعه شاداب - روستای پامنار - دزفول

قلعه شاداب – روستای پامنار – دزفول