به استحضار دوستان عزیز می رسانم که مراسم چهلمین روز مرحوم صفر رمضانی(اسدی) (پدر خانم آقای عبدالمحمد مجدی نسب)در روز ۵شنبه مورخه ۲۲ آبان ۹۳ در شهرستان اندیمشک گلزار شهدا روبروی غسالخانه بر سر مزارشان از ساعت سه تا پنج تا برگزار می گردد شرکت شما موجب تسلی خاطر بازماندگان می گردد اینجانب از طرف خود وخاندان محترم مجدی و وابستگان محترم این خاندان مراتب تسلیت را به این خانواده محترم ابراز می داریم