اربعــین  آمده  و  داغ  دلـم  تازه  شده
در غم فقدان  تو قـلب  من  آزرده  شده
یادآن شب که مرا تنها گذاشتی ای پدر
هر تکه از جگرم پــاره  وسوخته شده
از خدا خواهم که محشورت نماید باحسین (ع)
چون که قلبت بانام او مأنوس وآخته شده

با فرا رسیدن اربعین حسینی و گذشت دو سال از فقدان پدری دلسوز و مهربان
خادم اباعبدالله زنده یاد حاج محمد علی مجدی فرزند حاج رشید مراسم ختم قرآن زنانه در روز یکشنبه مورخ ۹۲/۱۰/۱ مصادف با شب اربعین حسینی از ساعت ۷:۳۰ شب در منزل آن مرحوم واقع در خیابان خیام بین مدرس و نظامی خیابان شهید کیانی پلاک ۴۱۳ برگزار می گردد و از کلیه عزیزان دعوت می نماییم تا در صورت امکان در این مراسم یابود شرکت  نمایند.
ضمناً در تاریخ ۹۲/۱۰/۱۹ بر سر مزار به مناسبت دومین سالگرد درگذشت پدرمان
حضور پیدا می نماییم.

از طرف خانواده  حاج محمدعلی مجدی