نام: مسعود

نام خانوادگی: مجدی نسب

نام پدر: مرحوم خواجه غلامعلی

شغل:کارمند دولت

نام همسر: روشنک مجدی نسب

نام فرزندان: پریسا – محسن – پگاه