سرکار خانم مریم مجدی فرزند حسینعلی مجدی با پشتکار و اراده ای آهنین موفق به کسب مربی درجه سه کوهپیمایی گردیدند. ایشون اکثر کوه های ایران را صعود کردن.ویکی از دوستداران طبیعت هستند. وِیژگی منحر بفرد این بانوی محترم بی حاشیه بودن ایشونه ،در بیمارستان امام علی اندیمشک پرستار هستن وبه این شغل شریف مشغول کارند و از کوچکترین فرصتی برای پناه بردن به دامان طبیعت استفاده می کنه عزت وسر بلندی برای ایشون آرزومندم ومدارج والایی براشون آرزومندم

حق یارتان باد محمد حسن مجدی نسب

52108_285272164957501_2086849757_o

1266890_231104120374306_828539199_o

1465958_266998026784915_155460021_o

کوهنورد 5