به اطلاع کلیه ی نویسندگان وب سایت خاندان مجدی رسانده می شود هفتمین جلسه ی نویسندگان ، یکشنبه ۲۵ / ۱ / ۹۲ ساعت ۲۱.۳۰ دقیقه در منزل اقای محمد حسن مجدی نسب برگزار می گردد .
از کلیه ی عزیزانی که تمایل به نویسندگی در سایت را دارند و نیز از افرادی که در گردهمایی خاندان ، فرم شماره ی یک را مبنی بر تمایل به نویسندگی در سایت را پر کرده اند تقاضا می شود در این جلسه حضور داشته باشند .