۷ فروردین ۹۴ منتظر حضور سبزتان هستیم چون برنامه ویژه ای داریم….
امسال با توجه به مصادف شدن جشن باستانی نوروز و روزهای فاطمیه گردهمایی خاندان مجدی در روز هفتم فروردین ماه و در سالن شیخ انصاری دانشگاه آزاد اسلامی دزفول برگزار می گردد.
دوستانی که تمایل به حضور در این برنامه دارند لطفا نام و نام خانوادگی خود و همراهانشان را شماره ۰۹۱۶۸۴۴۶۰۳۰ ارسال نمایند.
امید است که امسال با استفاده از تجارب دو گردهمایی گذشته بتوانیم برنامه ای در خور نام خاندان بزرگ مجدی برگزار نماییم.
صمیمانه منتظر حضور سبزتان هستیم و منتظر شنیدن پیشنهادات و انتقادات شما هستیم

majdimajdi01