با خبر شدیم که در روز پنجشبه ۹/۸/۹۲ پیوند آسمانی میان دو زوج جوان  آقای محسن بیرانوند و خانم سارا مجدی نسب فرزند حاج فریدون نوه خواجه مبارک صورت گرفت است

از طرف خاندان بزرگ مجدی این وصلت فرخنده را به عروس خانم و آقا داماد و خانواده های محترمشان تبریک عرض می نماییم