براساس مطالعه ای گسترده توصیه های متعارف در مورد ورزش، رژیم غذایی، مصرف الکل و سیگار باعث کاهش مرگ در اثر حمله قلبی و سکته مغزی می شود، و اگر خواب کافی به این ترکیب افزوده شود طول عمر زیاد می شود.
از لحاظ نظری امکان جلوگیری یا به تاخیر انداختن مرگ ناشی از حمله قلبی و سکته مغزی وجود دارد.
تیم پژوهشگران در هلند موارد سکته قلبی و مغزی در بیش از ۱۴ هزار مرد و زن را برای بیش از یک دهه دنبال کرد.
در پایان مطالعه حدود ۶۰۰ نفر از آنها دچار یکی از این دو عارضه شده بودند و ۱۲۹ نفر هم درگذشته بودند.
این مطالعه دریافت که موارد مرگ در کسانی که هر چهار توصیه مربوط به سبک زندگی سالم را رعایت کردند کمتر بود. این چهار توصیه شامل ورزش، تغذیه سالم، نوشیدن الکل به اندازه مناسب و نکشیدن سیگار است.
ابتلا به بیماری قلب و عروق برای این افراد ۵۷ درصد کمتر و خطر مرگ در اثر سکته قلبی و مغزی ۶۷ درصد کمتر بود.
اما وقتی خواب کافی یعنی هفت ساعت یا بیشتر در شب هم رعایت می شد این درصدها بیشتر شد. میزان ابتلا به بیماری قلب و عروق ۶۵ درصد کاهش یافت و میزان خطر مرگ در اثر آنها ۸۳ درصد.
محققان می گویند مطالعات دیگر نشان داده که رابطه ای میان خواب بد یا کم و بیماری قلب و عروق وجود دارد. اما این اولین بار است که نشان داده می شود خواب می تواند از خطر بیماری و مرگ بکاهد.
محققان این مطالعه گفتند که پیام اصلی مطالعه این است که باید خواب را عامل مهمی برای سلامتی بدانیم.
به گفته آنها باید مردم را به خواب کافی تشویق کرد و این هم مثل همه عادات خوب دیگر در زندگی باید در خانه به بچه ها آموزش داده شود.