با خبر شدیم که در  روز دوازدهم مرداد ماه سال یکهزار و سیصد و نود و سه  دوشیزه نرگس مجدی نسب فرزند محمدرضا مجدی نسب و نوه مرحوم خواجه اسماعیل مجدی نسب با آقای اسماعیل حرب پیمان زناشویی بستند.امید است که در زیر سایه پروردگار متعال زندگی سرشار از شادی و سلامتی داشته باشند.

این پیوند خجسته را از به نیابت از خاندان مجدی به این دو عزیز تبریک عرض می نمایم.