در ادامه سلسله بحث های (درددلی خودمونی) به بانکداری بدون ربا نظری می اندازم وتوجه شما خوانندگان عزیز را به این نوشته جلب می نمایم  در سال ۱۳۵۷هنگامی که انقلاب به ثمر رسید قوانین اسلامی جایگزین قوانین قبلی در بانکهای کشور گردید وما نفسی راحت کشیدیم که به یاری خدا وقوانین دینمان دیگر از سودهای آنچنانی وربا دادن وربا گرفتن آسوده خواهیم شد  قوانین جدیدی تحت عنوان مضاربه .جعاله و…جایگزین قوانین قبلی گردید ومصداق مثل معروف دزفولی ها (اسم یمانه وندنه مبارکی)گردید قوانینی که در روی کاغذ نوشته می شوند واز اجرای آنها هیچ خبری نیست به عنوان مثال برای گرفتن یک وام کوچک ۵میلیونی به یکی از بانک های شهرتان بروید اولا بایستی توسط شخصی که مورد وثوق بانک می باشد معرفی گردید یا به عبارت بهتر سفارش شما را بنمایند(همان طوریکه قبلا عرض کردم رابطه جای ضابطه را می گیرد)بعد از گذشتن از هفت خوان رستم وگرفتن چک وبردن ضامن وپر کردن سیل اوراق بانکی تحت عنوان قراردادو…این مبلغ را با سود ۳۰ در صد ویا بیشتر که بستگی یه مدت بازپرداخت وامتان دارد به شما خواهند داد این پروسه نزدیک به ۳۰ روز در خوشبینانه ترین وضع طول خواهد کشید یعنی یک سوم مبلغ وام اهدایی را بایستی به عنوان سود که نام زیبای(مشارکت در انجام کارهای ملی)را یدک می کشد به بانک مربوطه پرداخت نمایید ودلمان را خوش کرده ایم که الحمدالله از بانک وامی گرفته ایم و دیگر پولی به عنوان ربا (ببخشید سود مشارکت ملی) به بانک پرداخت نمی کنیم واین پول از نظر بانک ومای وام گیرنده طیب وپاک است واز نظر شرعی هم ایرادی بر آن روا نیست حال اگر همین پول را از شخصی بازاری بدون ضامن ونوشته وفقط با دادن یک فقره چک با سودی کمتر دریافت نماییم نام زشت وکثیف ربا را بر تن می نماید وصدها ایراد شرعی بر آن وارد می کنند نمی خواهم خدای نکرده از این افراد وکارهای زشتشان دفاع نمایم می خواهم از شمای خواننده بپرسم فرق بین این دو چیست؟کدام بانکی را سراغ دارید که بعد از دادن وام کار خود را پیگیری نماید وببیند آیا این وامی را که به فلانی یا بهمانی داده است طبق قوانینی که طرفین امضا نموده اند اجرا نموده است یا خیر به جرات می گویم هیچ بانکی چنین کاری نکرده است وتمامی قرار دادها فقط بر روی کاغذ مانده اند وبس ممکن است به من حقیر بگویید چنین نیست پس بگذارید یک  موضوعی را با هم مرور کنیم طبق گفته مقامات مملکتی بیش از ۹۰۰هزار میلیارد ریال از منابع بانکی نزد ۶۰۰ نفر است !تعجب نکنید این همان پولهایی است که برای گرفتن ۵ میلیون تومان ناقلبل از آنها این همه دوندگی نمودید واین همه سود پول از شما گرفتند ولی برای از ما بهتران علاوه بر اینکه وثیقه ای لااقل معادل وجوه داده شده یا بهتر بگویم اهدایی از آنها نگرفته اند اصل پول رانیز آنها نمی توانند باز پس گیرند چون این همه پول را در راهی صرف نموده اند که هیچ سنخیتی با قرارداد فی مابینشان ندارد وظاهرا پولی در دسترس آنها نیست حال چه بلایی بر این همه پول باد آورده آورده اند بحثی است که ورود من به آن جایز نیست من معتقدم اگر منافع حاصل از وام های داده شده به مشتریان از طرف بانک ها رقمی منطقی باشدوطبق قانونی ساده وروشن به افراد نیازمند داده شود  و منافع این وجوه در کانالهای صحیحی مصرف گردند دیگر کسی به خودش اجازه نخواهد داد وجوه این مملکت را یک جا در دست گیرد ودر یک روز دلار را از ۱۳۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان برساند ودر روزی دیگر قیمت سکه را دوبرابر کند وتورم را به یکباره به عدد چهل برساند و ارزش دارایی های مردم را در یک روز به نصف کاهش دهد وبه راحتی لم بدهد ومسئولین هم نتوانند به آنها بگویند بالای چشمتان

ابروست براستی این افراد کیانند که چنین تمامی افراد مملکت را به سخره گرفته اند وککی آنها را نمی گزد وبا پولهای این مردم بینوا قارون را در جیب خود گذاشته اند وبه تمامی ماهامی خندند براستی این بانکداری اسلامی است؟ اگر این است پس صد رحمت بر بانک های غیر اسلامی که با سود ۳ درصد وام مسکن به مشتریان خود می دهند

حق یارتان باد